Vastgoed- & projectmanagement

Vastgoedmanagement
Vastgoedmanagement betreft het geheel aan beheersactiviteiten van objecten die op de markt zijn gebracht voor verhuur. Vastgoedmanagement is gericht op het behalen van een optimaal rendement (financieel en maatschappelijk), het realiseren van waardeontwikkeling en de invulling van de overige doelstellingen. Dit gebeurt binnen de door de eigenaar gestelde randvoorwaarden, gedurende de beschouwde periode, op basis van de analyse van gesignaleerde marktontwikkelingen en verkregen exploitatieresultaten, alsmede door middel van een adequate marketing en professioneel relatiebeheer, waarbij de huurder(s) en (potentiële) doelgroepen centraal staan.

Binnen woningcorporaties en beleggers is vastgoedmanagement inmiddels goed ingeburgerd. Bij gemeenten, zorginstellingen en onderwijs is dat nog niet altijd het geval omdat vastgoed veelal ondersteunend was aan beleidsdoelen. Niettemin maken ook zij een inhaalslag.

Wij vinden het leuk om bij te dragen aan (de professionalisering van) het vastgoedmanagement. Dit kan in de rol van assetmanager, adviseur of leidinggevende. Indien wij worden ingezet voor de professionalisering van het vastgoedmanagement hanteren wij als hulpmiddel vaak het transformatiemodel van Joroff. Dit model kent vijf stadia van ontwikkeling, van beheerder naar ondernemer. Wat ons betreft geldt niet dat voor iedere organisatie de rol van ondernemer het ultieme doel moet zijn. Soms volstaat een ambitie die halverwege ligt, afhankelijk van het doel van het vastgoed.

Projectmanagement
Om een ruimtelijke- of vastgoedontwikkeling van de grond te krijgen zijn professionals nodig die alle belangen afwegen, sturen op planning, aanjagen en adviseren om het project tot een goed einde brengen. Soms kan het nodig zijn dat wij uw projecten vlottrekken. Dit alles doen wij met veel plezier en passie.

Bij de uitvoering hanteren wij een projectmatige aanpak met fasedocumenten. Ook hanteren wij de GOTIK-R methode. Deze methode is gericht op het beheersen van de belangrijkste aspecten binnen het project: Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. Zelf voegen we daar nog RISICO aan toe en met name de bijbehorende beheersmaatregelen.