Interim management

Het kan zomaar gebeuren: een leidinggevende die ermee stopt, toekomstig zwangerschapsverlof of een crisissituatie. Het is dan fijn als je terug kan vallen op interim leidinggevenden. Oudendale Interim kan hierin voorzien. Onze affiniteit ligt wel bij de leefomgeving en vastgoed, denk hierbij aan ruimtelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, vergunningen, toezicht en handhaving, vastgoedontwikkeling en -beheer, openbare ruimte of de beleidsvelden duurzaamheid, wonen, economie etc..

Onze werkwijze is nuchter, praktisch en betrokken. Dat neemt niet weg dat wij een missie en visie op uw organisatie erg belangrijk vinden, dat is de basis van waaruit gewerkt dient te worden. Dat geeft kaders en richting waarop gestuurd kan worden. Verder zijn wij van constant ontwikkelen. Niet eens per tien jaar de organisatie volledig kantelen (overigens kan dat soms nodig zijn) maar ‘dagelijks’ kleine veranderingen en verbeteringen doorvoeren. Constant met de tijd en ontwikkelingen mee groeien. Hierbij huldigen wij de leanfilosofie. Dit is een werk- en denkwijze om processen in bedrijven te managen. Het maakt werk leuker, eenvoudiger en effectiever.

Naast de professionele aanpak gaat het bij interim management veelal ook om mensen: het kapitaal van de organisatie! Dit vraagt om situationeel leiderschap. Medewerkers kunnen behoorlijk verschillen in de ´aansturing´ die ze nodig hebben. Daar spelen wij op in zonder ´soft´ te zijn.